Skriv ett yttrande

Du har möjlighet att påverka beslut genom att skriva en protest/yttrande/överklagan till berörda myndigheter.

Flera har frågat hur man ska skriva och vill gärna ha råd. Nedan har vi ställt samman ett antal punkter som oroar personer vi varit i kontakt med och är oklara i ansökan. Punkterna kan fungera som en slags checklista när du skriver ditt yttrande.

Ta med det som berör dig eller som du vill ska tydliggöras. Det är viktigt att var och en formulerar sina farhågor och synpunkter utifrån egna perspektiv med egna ord i ett eget yttrande. Vem som helst får yttra sig och det är viktigt att så många som möjligt gör det.

Dina skriftliga protester är viktiga och kan göra skillnad!

Yttrande/överklagan ska vara skriftliga och adresserade enligt nedan. De ska vara inkomma senast enligt nedanstående tidplan.

Dessa ska undertecknas och kan sedan skannas (pdf) och skickas med e-post till myndigheten alternativt skickas med ordinarie postgång.

CEMENTAS ANSÖKAN

Cementa har den 1 juni 2016 inkommit till Länsstyrelsen med en 169-sidors ansökan om utökning av sin verksamhet i Kalmarviken. Idag går ingen fartygstrafik till hamnen sedan många år tillbaka. Hamnen har byggts om under våren för att kunna ta emot 40 fartyg.

Cementas tillståndsansökan finns här.

Senaste datum för yttrande -ej fastställt-

Här finns några exempel på protester som har skickats in avseende Cementas planer för Bålsta. Ju fler som skickar in, desto större chans att man lyssnar!
2015-06-17
2015-06-18
2015-06-18
2015-06-22
2015-06-24

Brevet skickas till:
Länsstyrelsen i Uppsala län, E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Postadress:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöskyddsenheten
Postadress: 751 86 Uppsala

Kopia för kännedom:
När du skickat ditt yttrande till domstolen ska du även skicka kopia av ert yttrande till Håbo kommun på följande mailadresser (alternativt med vanlig post).

Håbo kommun: E-post: kommun@habo.se och kommunstyrelsen@habo.se
Postadress:
Håbo kommun
Bygg och miljöförvaltningen, Plan- och utvecklingsförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

————————————————————————-

NCCs ANSÖKAN

Är inte möjligt mer då dom fallit efter överklagande

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolenöverdomstolen (ej aktuellt idag då dom fallit efter överklagande):

Mark- och miljödomstolens dom den 22 december 2015 överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Kunde göras fram till 2016-01-12. Domen fastslogs tyvärr 2016-12-26.

Yttrande till Mark- och miljödomstolen (ej aktuellt idag då dom fallit):

Senaste datum för s.k. yttrande till Mark- och miljödomstolen var 2015-08-31 (för vissa som sökt anstånd 2015-10-12)

Tips och vägledning om vad du kan skriva finns här

En dokumentmall finns här. Ladda ner Word-filen och komplettera.

Här finns två exempel på protest/yttrande som har skickats in tidigare som avser NCC:s första ansökan. Den nya ansökan avser större volymer och ännu fler fartygstransporter.
Fånäs Fastighetsägareförening (2014-12-13)

Håbo kommun (2015-01-15)

Brevet skickas till:
Mark- och miljödomstolen i Nacka
Box 1104, 131 26 Nacka Strand och/eller via e-post till mmd.nacka@dom.se
Domstolens målnummer är M 3337-15 som måste anges i yttrandet.

Kopior för kännedom:
När du skickat ditt yttrande till domstolen ska du även skicka kopia av ert yttrande till Håbo och Upplands-Bro kommuner samt länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala på följande mailadresser (alternativt med vanlig post). Det är viktigt att även Upplands-Bro kommun och länsstyrelsen i Stockholm får läsa ditt yttrande även om du bor i Bålsta. Skicka alltså kopia till alla.

1) Håbo kommun: E-post: kommun@habo.se och kommunstyrelsen@habo.se
Postadress:
Håbo kommun
Bygg och miljöförvaltningen, Plan- och utvecklingsförvaltningen
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

2) Upplands-Bro kommun: E-post: kommun@upplands-bro.se
Postadress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

3) Länsstyrelsen i Uppsala län, E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Postadress:
Länsstyrelsen i Uppsala län
Miljöskyddsenheten
Postadress: 751 86 Uppsala

4) Länsstyrelsen i Stockholm, E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Postadress:
Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för miljöskydd
Box 22067,
104 22 Stockholm