Här är ett par intressanta länkar till reportage och inlägg från vår Facebook-grupp

Vi har också haft inslag i SVT och SR, tyvärr finns dessa bara lagrade en kortare tid, vi lägger ut de senaste här nedan.

Planer och intresseanmälan för nya bostäder i Kalmarsand – Crossmedia (28 nov 2016)

Intensiva protester mot NCC – Magasin Bålsta (30 sept 2016)

Håbo kommunens yttrande över kompletteringsremiss för utökad Cementa-verksamhet Håboportalen (sept 2016)

Håbo kommun överklagar till HD (sept 2016)

Cementa har problem med att finna nya platser att exploatera då Stockholm vill bli av med Cementas verksamhet på Lövholmen (juni 2016)

SR P4 Uppland angånde Cementas planer (1 aug 2016)

Cementa har problem med att finna nya platser att exploatera då Stockholm vill bli av med Cementas verksamhet på Lövholmen

SVT Uppland (18 nov)

STV Uppland (augusti), efter 4 min 20 sek

SR P4 Uppland (juli 2015)

Mark- och övermiljödomstolen gör platsbesök vid vid förhandlingen 20-22 juni, förstasida och artikel – Bålstabladet 29 juni

Mark- och miljööverdomstolen stoppar och omprövar. Publiceras både i EnaHåbotidningen och Bålstabladet (Therese Serén)

Stora rubriker i Enköpingsposten:
Miljökatastrof
Aktionsgruppen och Håbo kommun yttrar sig

Domstolen säger JA – Enköpingsposten

Nu ligger Industrihamnens öde i Mark- och Miljödomstolens händer, 7-9 december – EnaHåbo

Bålsta Naturskyddsförening yttrar sig. Jäviga? – EnaHåbo

Folk och lokalpolitiker eniga – vill inte ha hamnen – EnaHåbo

Alla politiker eniga, säger nej till hamn – EnaHåbo

NCC:s kommentar – vi har goda chanser att göra detta trots protester – EnaHåbo

Luftföroreningar kan förkorta livstiden – Naturvårdsverket

Familjer äger stor del av kommunen – Winbladh största fastighetsägare – Mitti

Hej Bålstabo, inlägg av kommunalrådet Carina Lund – Bålsta Upplandsbro Bladet

Nu är vi många som protesterar

Magasin Bålsta, kort notis 31 aug

NCC vd uttalar sig om lugn och grön – Omni miljö

Uppland vill göra kusten mer attraktiv – Aftonbladet

Håbo sämst i miljöranking – EnaHåbo

Nacka förbjuder NCC stenkross – NVP

Politiker kräver att stenkross i Älta stoppas – Mitti

Stoppa Cementa. En politiker uttalar sig.

NCC Roads berättar om sina planer för Toresta och Kalmarviken. Information eller desinformation? – Enköpingsposten

Enligt WHO ökar buller risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, diabetes och för tidig död. Endast luftföroreningar är farligare för hälsan än buller.

Håbodagarna gav ytterligare 500 namn

1000-tals säger nej – EnaHåbo

Protesterna växer – Enköpingsposten

”Buller dygnet runt” – Enköpingsposten

Buller i Kalmarviken – Enköpingsposten

Fråga till våra politiker i kommunstyrelsen. Se svaren här

Cementas fartyg på grund. ”Ingen fara för leverans till kund – men för oss människor? – Betong.se

Cementa avvecklar i Liljeholmen – Affärsvärlden

Cementa Liljeholmen/Lövholmen i Stockholm