Vi ställde en direkt fråga till våra Håbopolitiker i kommunstyrelsen angående exploateringen av Kalmarviken:
’Vi skriver till dig som vår politiker och vill veta vad du tycker och om du har för avsikt att verka för att stoppa miljöförstöringen som planeras i Bålsta’.
Enkäten har förut publicerats på vår hemsida och finns här.

Kommunens samtliga partier har tidigare yrkat avslag på NCC förra ansökan om en utökning av stenkrossen. Se info på kommunens hemsida.

Aktionsgruppen är opolitisk så du får själv tolka svaren från våra förtroendevalda i kommunstyrelsen.

Fråga till våra politiker, vill du stoppa Industrihamnen?