Fakta

Bålsta – Industrihamn eller bostadsort med bad och natur? Mer fakta och information.

Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort (Håbo kommun). Här kan man bla läsa om planerna på nya bostadsområden i Kalmarsand.

NCC

NCC ansökan om anläggande av hamn vid Toresta, Upplands Bro kommun och Håbo kommun

Protokoll fört vid domstolsförhandling – NCC 7-9 december 2015

Domen av Mark- och Miljödomstolen den 22 december 2015

Domen av Mark- och Miljööverdomstolen den 26 december 2016

Cementa

Cementas reviderade ansökan 2016-05-31

Cementas första ansökan 2015 (samrådsunderlaget) för utbyggnad av Kalmarviken

Protokoll från samrådet i maj 2015 Cementa/Jehanders

Exempel på protester som har skickats in till Håbo kommunstyrelse vad gäller Cementa, berörda myndigheter och företag. Kopiera gärna och skicka in till Håbo kommunstyrelse. Ju fler som skickar in, desto större chans att man lyssnar!
2015-06-17
2015-06-18
2015-06-18
2015-06-22
2015-06-24