Publicerat

Mycket av det arbete som lades ner av ”Aktionsgruppen Stoppa Industrihamnen i Bålsta” finns sparat här för den som vill förstå hur mycket engagemang som lades ner och frustrationen över insikten över att NCC och ville bygga en ny hamn i Kalmarviken och att Cementa ansökte om utbyggnad.

Protestlistor

Det var många som protesterade och namnlistor skrevs på.
här och här

Facebookgruppen Stoppa industrihamnen i Bålsta hade också då 1 219 st medlemmar

Över 4 300 personer har skrivit på protestlistorna. Namnunderskrifter vid namninsamlingar och på webben. Motsvarande 30% av Bålstas innevånare. Eller 40% av den vuxna befolkningen!

Vår kommunledning i Håbo har yttrat sig mot mot en etablering av NCC:s exploatering. Likaså Upplands-Bro kommun.

Sammanlagt är det nu alltså över 5 000 personer som engagerat sig och vill att man stoppar storföretagen NCC:s och Cementas exploatering av Kalmarviken och förstör miljön för 10 000-tals människor för egen vinning!

Publicering

Här är några länkar till reportage och inlägg från vår Facebook-grupp